Historie naší předlohy

Prapor Karakal (33. prapor – hebrejsky קרקל‎ — «karakaľ»)) — je zvláštní pěchotní brigádou pěších vojsk Armády obrany Izraele (Tzva Hahagana L’Yisrael – TZAHAL), složenou převážně z žen. Je součástí Jižního vojenského okruhu a je ve velení územní divize Edom.

Prapor Karakal je unikátem, jelikož v izraelské armádě ženy mohou sloužit v dělostřelectvu, ve vzdušných sílách, velet tankovým divizím sporadicky. Do roku 2004, tedy do roku založení praporu Karakal ženy se účastnily bojových misí pouze vyjimečně. Založení praporu bylo jakousi daní emancipace a vyslyšením touhy žen po opravdové službě v armádě. Karakal se stal tak jediným praporem, kde ženy a muži mají stejná práva a neznají rozdíly, jde-li o plnění bojových povinností. Právě proto byl zvolen název Karakal, který pochází od pojmenování dravců, kteří žijí v poušti Arava, jejichž samci a samice se vzhledově příliš neliší.

Ještě před samotným založením praporu Karakal v roce 2000 na popud Knessetu (Parlament Státu Izrael), byl přijat zákon, který umožnil ženám službu v bojových jednotkách. Následně izraelskou armádou byl vytvořen experimentální program, který se měl zabývat tvorbou bojových rot, kde převažující počet vojáků byly právě ženy. Již v roce 2008 v bojových jednotkách sloužilo 2,5 % žen z celkového počtu rekrutujících se žen.

Rekruti se dostávají do praporu po půlročním výcviku, který zahrnuje BCT (Basic Combat Training – Základní Bojová Příprava), který se provádí společně s brigádou Givati.  Ženy slouží stejně jako muži – 3 roky, nikoliv 2, jako jejich vrstevnice na tzv. jobech.

Prapor je lehkou pěchotou a nese převážně patrolovací a pozorovací službu. Hlavním úkolem praporu je ochrana jižních hranic Izraele – tedy s Jordánskem a Egyptem. Mezi další úkoly, které prapor plní, se řadí patrolovaní přístupů k Eilatu a patrolování jižních silnic Izraele za účelem prevence průniku teroristů do hustě obydlených částí států.

Rozlišovacím znakem praporu Karakal je  baret zelené barvy (yarok zoher) a červené boty jako v brigádě Nahal.